Het Verlichten van Chronische Pijn met Geweldloze Communicatie

 

In het leven ontkomen we er niet aan om af en toe met conflicten geconfronteerd te worden. Deze conflicten kunnen variëren van eenvoudige meningsverschillen tot diep gewortelde geschillen. Ze kunnen letterlijk onder je huid gaan zitten, omdat conflicten behoorlijke emotionele impact kunnen hebben. Het ervaren van negatieve emoties en stress als gevolg van conflicten kan chronische (pijn)klachten verergeren en het herstelproces belemmeren. 

Emotionele stress 

Emotionele stress heeft aanzienlijke invloed op het lichaam, en deze impact kan zich manifesteren op diverse manieren. Het lichaam reageert op emotionele stress met een complexe reeks fysiologische veranderingen, die onder andere kunnen leiden tot de verhoogde stresshormonen zoals cortisol en adrenaline. Deze hormonen bereiden het lichaam voor op een “vecht-of-vlucht” reactie, wat resulteert in verhoogde hartslag, versnelde ademhaling en verhoogde bloeddruk.

Stresshormonen kunnen de gevoeligheid voor pijn verhogen, ontstekingsreacties uitlokken, je immuunsysteem onderdrukken, je spieren doen aanspannen, slapeloosheid creëeren, je maag-darmkanaal van streek maken en de natuurlijke pijnstillende mechanismen van het lichaam verminderen. En als je echt prijs hebt kunnen er ook huidproblemen, hart- en vaatproblemen en psychische problemen ontstaan. 

Veel reden dus om je vaardigheden te vergroten in het omgaan met conflicten zodat ze je niet meer in de houdgreep houden waardoor jouw chronische (pijn)klachten blijven bestaan. 

 

Conflicten oplossen in 5 stappen

Ik heb me laten inspireren door Marshall Rosenberg met zijn Geweldloze Communicatie. 

Geweldloze Communicatie, ook wel bekend als Nonviolent Communication (NVC), is een communicatiemethode ontwikkeld door Marshall Rosenberg in de jaren 60. Deze benadering is bedoeld om empathie, begrip en effectieve communicatie te bevorderen, en wordt vaak gebruikt voor conflictoplossing, interpersoonlijke communicatie, en het verbeteren van relaties. Het doel van Geweldloze Communicatie is om verbinding te creëren, misverstanden te verminderen en op een constructieve manier met anderen te communiceren.

Geweldloze Communicatie rust op vier belangrijke componenten: waarneming, gevoelens, behoeften en verzoek. Aan de hand van deze componenten heb ik 5 stappen voor je om conflicten op een succesvolle manier op te lossen. 

 

Stap 1: Bewustwording

Het begint allemaal met bewustwording. Wanneer conflicten zich voordoen, is het essentieel om je bewust te zijn van je eigen gevoelens en behoeften, evenals die van de andere partij. Chronische pijnklachten kunnen verergeren wanneer je emoties zoals woede, angst of verdriet ervaart als gevolg van een conflict. Het is belangrijk om deze emoties te erkennen en te begrijpen hoe ze van invloed zijn op je fysieke welzijn.

 

Stap 2: Luisteren met Empathie

Geweldloze communicatie moedigt aan om empathisch te luisteren naar de andere partij. Dit houdt in dat je probeert te begrijpen wat de ander voelt en nodig heeft, zonder oordeel of kritiek. Door naar elkaar te luisteren met empathie, kun je een dieper begrip krijgen van de onderliggende oorzaken van het conflict. Dit kan helpen bij het verminderen van spanningen en het voorkomen van verdere verergering van pijnklachten.

 

Stap 3: Uiten zonder Oordelen

Wanneer je je eigen gevoelens en behoeften wilt uiten, is het van cruciaal belang om dit te doen zonder oordeel of verwijten. In plaats van te zeggen: “Jij hebt altijd gelijk en ik heb altijd ongelijk,” kun je je gevoelens en behoeften op een meer constructieve manier uitdrukken. Door openlijk te communiceren en te benoemen wat je nodig hebt, kun je werken aan een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

 

Stap 4: Onderhandelen en Samenwerken

In plaats van te vechten om je gelijk te krijgen, moedigt geweldloze communicatie aan om te onderhandelen en samen te werken aan een oplossing. Dit betekent dat je bereid bent compromissen te sluiten en te zoeken naar een gemeenschappelijke grond. Door dit te doen, kun je conflicten oplossen op een manier die minder stress en spanning met zich meebrengt, wat op zijn beurt kan bijdragen aan het verminderen van chronische pijnklachten.

 

Stap 5: Vergeving en Verzoening

Het laatste stadium van conflictoplossing met behulp van geweldloze communicatie is vergeving en verzoening. Na het doorlopen van de eerdere stappen, is het belangrijk om te streven naar een gevoel van vrede en begrip. Het accepteren van de imperfecties van jezelf en anderen kan helpen bij het loslaten van negatieve emoties die bijdragen aan pijnklachten.

Het toepassen van de principes van geweldloze communicatie in de 5 stappen hierboven beschreven, kan helpen bij het oplossen van conflicten op een manier die zowel emotioneel als fysiek welzijn bevordert. Het streven naar begrip, samenwerking en vrede in plaats van strijd, kan een aanzienlijk positieve impact hebben op onze gezondheid en ons algehele welzijn.

 

Hoe mijn B.O.M. methode hierin kan ondersteunen 

In mijn programma Pijnvrij in 10 weken werk ik met de B.O.M. methode. Deze methode, waarbij B.O.M. staat voor Bewustwording, Ontmantelen van gedachten en gedrag, en Manifesteren van een nieuw verhaal, is een krachtige benadering die je op weg helpt naar een leven vrij van chronische (pijn)klachten. 

Maar deze methode kan je ook heel goed toepassen op conflictoplossing als aanvulling/ verdieping op de 5 stappen zoals hierboven beschreven. Dit is hoe: 

 

Bewustwording (B)

Net zoals duidelijk wordt in de Geweldloze Communicatie, is bewustwording de eerste stap naar het oplossen van conflicten. Het helpt je om de dieperliggende oorzaken van het conflict te begrijpen en te herkennen hoe emoties en stress bijdragen aan de situatie. 

Vaak is het ingewikkeld om zelf te proberen de wortels van het conflict bloot te leggen. Het is helpend als er iemand met je meekijkt en de juiste vragen te stellen waardoor je al een stap dichter bij een oplossing komt.

 

Ontmantelen van gedachten en gedrag (O)

Om stap 2 en 3 te kunnen zetten (luisteren met empathie en uiten zonder oordelen) is het belangrijk om jezelf bewust te worden van de gedachten en gedragspatronen die bijdragen aan het conflict. Vaak brengen we overtuigingen, oordelen en aannames mee in conflicten, die onze communicatie bemoeilijken. Het ontmantelen van deze gedachten en gedragingen is van cruciaal belang om effectief te kunnen luisteren. 

Door bewust je eigen overtuigingen en oordelen te herkennen, kun je proberen deze opzij te zetten en met een meer open geest naar de situatie te kijken. Dit maakt het gemakkelijker om empathisch te luisteren, misverstanden te verminderen en een meer constructieve dialoog te voeren.

 

Manifesteren van een nieuw verhaal (M)

Het laatste aspect van de B.O.M.-methode draait om het creëren van een nieuw verhaal. Dit betekent in het geval van in conflict met iemand zijn dat je samen met de andere partij werkt aan een oplossing die voor beiden acceptabel is. In plaats van vast te houden aan oude patronen en wrok, streef je naar een nieuwe en positieve uitkomst.

Stap 4 en 5 (onderhandelen en samenwerken, en vergeving en verzoening) horen hierbij. 

Door samen te werken aan het creëren van een nieuwe realiteit, kun je de impact van het conflict verminderen en streven naar een vreedzame oplossing. 

 

Door het toepassen van de B.O.M. methode kunnen conflicten effectief worden opgelost en kan de impact van emotionele stress worden verminderd, zodat dit niet meer in de weg staat van jouw pad naar heling van chronische (pijn)klachten. 

Ik kan je hierbij helpen. Boek nu een gratis gesprek voor persoonlijk health advies.

>